Hakkımızda

Türkiye ve Dünya kablo sektöründe kalitesiyle, müşteri memnuniyetiyle ve yenilikçi yapısıyla önde gelen firmalar arasında yer alan Seval Kablo üretimine 1980 yılında Denizli'deki tesislerinde başlamıştır. Sektördeki tecrübeleriyle Seval Kablo, sürekli kendini geliştiren, her zaman yeni ürünlere ve fikirlere yatırım yapan dinamik yapısı ile bugün sahip olduğu toplamda 3 fabrikasında Tesisat Kabloları, 0.6/1 kV Alçak Gerilim, Yangına Dayanıklı FE 180 E 90 ve Bakır-Çelik Zırhlı Enerji Kabloları, Yer Altı ve Havai Hat Alüminyum Enerji Kabloları, Trafik Sinyal, Sokak Aydınlatma, Havaalanı Pist ve Yağa Dayanıklı Kontrol Kabloları ve Proje Odaklı Özel Kabloları üretmektedir. Sahip olduğu son teknolojiyle üretmiş olduğu HFFR ve XLPE İzoleli Kabloları Türkiye ve Dünya'da bir çok prestijli projede kullanılmıştır. Seval Kablo önümüzdeki yıllarda yapacağı yatırımlarla yeni hedefini Orta ve Yüksek Gerilim kabloları üretmek olarak belirlemiştir.

Türkiye ve Dünya'daki kalite belgelerini almaya hak kazanan ve kaliteden ödün vermeyen Üretim Politikası ile Seval Kablo imal ettiği ürünlerin %70'ini 49 ülkeye ihraç etmekte ve Türkiye Ekonomisine büyük bir katma değer sağlamaktadır.

Seval Kablo ürünlerini TSE-HAR, IEC, BS, EN, SASO, VDE, KEMA, GOST standartlarına, CE Direktifine ve RoHS'a uygun bir şekilde üretmektedir.

Kalite
Seval Kablo başarı politikası olarak; Kaliteli Ürün, Kaliteli Hizmet ve İstikrarlı Müşteri Memnuniyeti ilkelerini benimsemiş, personellerine bu prensipleri aşılamış, ürün yelpazesini genişletmiş, uzman ve alanında deneyimli personel yapısına ulaşmıştır. Seval Kablo başarının bir varış noktası değil, yol olduğunun bilincindeki yönetim kadrosu ile hedeflerini her geçen gün büyütmüştür. Seval kalitesi BASEC (British Approvals Service for Cables), TSE-HAR, KEMA, GOST, SII ve ISO 9001:2008 belgeleri ile sertifikalandırılmıştır.

Kalite Politikamız
Seval Kablo üretmiş olduğu kabloların yüksek kalite ve güvenilirlikte üretimi, teknolojik alt yapı ile geliştirilmesi, her koşulda rekabet edebilir fiyatlarla pazarlama ve satışını yapmaktadır. Amacımız;

• Yürürlükteki yasa, yönetmelik, mevzuat ve müşteri şartlarına uymak ve uygun standartlarda üretim yapmak,
• Müşteri memnuniyetini sürekli arttırmak ve mevcut pazarımızı koruyup, iç/dış pazar payını arttırmak,
• Dünyamızın kısıtlı kaynakları da dikkate alınarak hurda ve firelerin sürekli azaltılması için çalışmak,
• Tüm ürünlerde kalite bilincinin hâkimiyeti ile sürekli gelişme sağlanarak sıfıra yakın hataya ulaşmak,
• Kalite Sistemini sürekli iyileştirmek, kalite yönetim sistem şartlarına uymak,
• Sürekli kaynak iyileştirmek ve eğitimlerle her kademede çalışanlarımızın kalite bilincini geliştirmek,

ve Kalite Yönetim Sisteminin gerekliliklerini yerine getirerek güncelliğini ve etkinliğini iyileştirmek şirketimizin Kalite Politikasıdır.

Çevre
Seval Kablo’nun, çevre yönetim sistemi, uluslar arası alanda yetkili olan ROYALCERT kuruluşu tarafından verilen ISO 14001:2004 sertifikası ile de belgelendirilmiştir. Alınan bu sertifikada göstermektedir ki Seval Kablo, çevreye karşı oluşabilecek etkileri en aza indirebilmek amacıyla iyi bir yapıya ve kurulu bir işleyiş sistemine sahiptir.

Çevre Politikamız
• Çevreyle ilgili tüm mevzuat, idari düzenlemeler ve yasal yükümlülüklere uymak.
• Hammadde girişi, üretim ve sevkiyat sonuna kadar çevre kirliliğini kontrol altında tutmak.
• Hammaddeyi en verimli şekilde kullanmayı, atık miktarını minimuma indirmeyi ve mümkün olduğu ölçüde geri dönüşümünü sağlamak.
• Personelin Çevre Yönetim Sistemi konusunda bilgi düzeyinin yükselmesi, iyi bir seviyeye getirilmesi için gerekli olan eğitimin alınmasını sağlamak.
• Çevre kirliliğinin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak, etkin bir şekilde gürültü, ses ve diğer çevresel oluşumların kendi işletmemiz,
yeni projelerimiz ve çalışma alanlarımızda minimuma indirmeyi sağlamak.
• Oluşabilecek çevre sorunlarını ortaya çıkarmadan engellemeye çalışmak.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
1. Bütün iş kollarında işçinin fiziksel, ruhsal ve sosyo-ekonomik bakımdan sağlığını en üst düzeye çıkarmak ve bunun devamını sağlamak.
2. Çalışma şartları ve kullanılan zararlı maddeler nedeni ile işçi sağlığınım bozulmasını engellemek.
3. Her işçiyi kendi fiziksel ve ruhsal yapısına uygun işte çalıştırmak.
4. İşin işçiye ve işçinin işe uyumunu sağlamaktır.

Belirlenen amaçlara ulaşmak, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek şirketimizin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemidir.

Altyapı
Altyapımız, sektördeki standartları ve gerekliliği yerine getirmemizde büyük rol almaktadır. Seval Kablo olarak, bakır işleme kapasitemiz yıllık 24.000 tona ulaşmıştır. Fabrikamızda üretim 30.000 m2'si kapalı olmak üzere toplam 50.000 m2 alana sahip entegre tesislerde, en son teknolojik gelişmelere uygun makine ve ekipmanlar kullanılarak yapılmaktadır.

Personel
Üretim konusunda bilgi ve deneyim sahibi yaklaşık 300 kişilik alanında uzman bir ekip tarafından gerçekleşmektedir. Firma olarak grup projelerini ödüllendirerek ve destekleyerek takım çalışması ve güveni geliştirmeyi ilke edinmişizdir.

E-Posta bültenimize kayıtlı olmak ister misiniz?

Seval Kablo haber ve duyurularını almak için e-posta adresinizi kaydedin.
E-posta Adresiniz
Ekle